10.04.2024
Brama wjazdowa na teren ROD będzie otwierana w soboty od godziny 9:00. W przypadku konieczności wjazdu na teren ogrodu w innych terminach prosimy o kontakt w biurze w każdą sobotą w godzinach 10-11.

10.04.2024

W dniu 12.05.2024 planowane jest przeprowadzenie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego działkowców tutejszego ROD. Szczegółowy program będzie podany w terminie późniejszym oraz w korespondencji, którą Państwo otrzymacie pocztą.

Działkowcy, będący członkami PZD, wybiorą skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Zapraszamy do współpracy nowe osoby w ramach funkcjonujących organów ROD. Kandydatury będzie można składać do komisji wyborczej podczas trwania zebrania.

 

Ogłoszenie o zatrudnieniu

ROD im. mjr H. Sucharskiego poszukuje osoby do pracy w charakterze gospodarza ogrodu. Do obowiązków gospodarza będzie należało między innymi:

  • wykonywanie prac porządkowych na terenach wspólnych ROD: koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów, dbanie o ogólny porządek;
  • obsługa zgłoszeń o awarii zasilania elektrycznego i sieci wodociągowej;
  • zgłoszenie konieczności wywozu kontenerów na odpady i dbanie o porządek w miejscu ich stacjonowania;
  • wykonywanie lub udział w wykonywaniu napraw infrastruktury na terenie ogrodu;
  • dbanie o stan i konserwacja wyposażenia ogrodu (sprzęt ogrodniczy, narzędzia itp.).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w biurze ogrodu w każdą sobotę w godzinach 10-11.

o ogrodzie

dla działkowców

galeria