10.04.2024

Brama wjazdowa na teren ROD będzie otwierana w soboty od godziny 9:00. W przypadku konieczności wjazdu na teren ogrodu w innych terminach prosimy o kontakt w biurze w każdą sobotą w godzinach 10-11.

Ogłoszenie o zatrudnieniu

ROD im. mjr H. Sucharskiego poszukuje osoby do pracy w charakterze gospodarza ogrodu. Do obowiązków gospodarza będzie należało między innymi:

  • wykonywanie prac porządkowych na terenach wspólnych ROD: koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów, dbanie o ogólny porządek;
  • obsługa zgłoszeń o awarii zasilania elektrycznego i sieci wodociągowej;
  • zgłoszenie konieczności wywozu kontenerów na odpady i dbanie o porządek w miejscu ich stacjonowania;
  • wykonywanie lub udział w wykonywaniu napraw infrastruktury na terenie ogrodu;
  • dbanie o stan i konserwacja wyposażenia ogrodu (sprzęt ogrodniczy, narzędzia itp.).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w biurze ogrodu w każdą sobotę w godzinach 10-11.

o ogrodzie

dla działkowców

galeria